Beregne et lån

En tilnærmingsmåte til å beregne et lån er om lønnsinntekten din alene kan støtte og vedlikeholde en låneavtale. Dette er en mulighet for personer som ikke ønsker å legge mye ekstra inn i en nedbetaling annet en ens egne lønnsinntekter. Dette er en god løsning for dem med en solid månedlig inntekt og som ikke har planer om å ta opp lån av en betydelig størrelse. Her sier det seg selv at lånet blir lettere å kontrollere ettersom pengene som kommer inn og pengene som går ut, er fastsatte med tanke på beløp og tidsintervall. 

Smarte Penger og andre ressurser på nett tilbyr en egen kalkulator som regner ut hvor stort et lån som kan dekkes av dine inntekter alene. Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner: den er tilkoblet en full skattemodul som er oppdatert med de siste satsene, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen din, og beregner ulike typer lån i tillegg.

Din egen låneevne bør alltid ligge til grunn for dine vurderinger med henhold til lån. Vurder nøye om du i det hele tatt bør ta opp et lån, samt hvor stort lån din økonomi kan håndtere. Din månedlige inntekt er naturligvis den beste indikatoren på din egne økonomiske styrke og nedbetalingsevne.